GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ XUÂN THUỶ - XUAN THUY TAS

1. Tên công ty

 • Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN THUỶ
 • Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN THUY TRADE AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY
 • Tên Công ty viết tắt: XUAN THUY TAS., JSC
 • Mã số doanh nghiệp: 0107469193

2. Địa chỉ trụ sở chính

 • Số 122 - 124 đường Xuân Thuỷ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: 024.56782224
 • Fax: 024.56782225
 • Email: info@xuanthuytas.vn
 • Website: www.xuanthuytas.vn

3. Vốn điều lệ:

 • Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
 • Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng
 • Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng
 • Tổng số cổ phần: 50.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

 • Họ và tên: ĐÀO NGỌC THẠCH
 • Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị


ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC